Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd
Naturalmamas

Twin Science | Robotic Art Kit | Compatibel met LEGO®️ | STEM-leren Arduino-gebaseerd

Normale prijs €54,95 €0,00 Eenheidsprijs per
Inclusief belasting. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.

LEGO® compatibel STEM-speelgoed. Ontwikkelt de natuurlijke creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen met design en technologie. Groeit creatief zelfvertrouwen en zet artistieke visies om in leuke projecten.

START STEM-ONDERWIJS VOOR DE BETERE TOEKOMST:
Dit educatieve STEAM-speelgoedpakket leert kinderen vanaf 5 jaar over robotica en technologie. Alles wat een kind nodig heeft, omvat alle essentiële zaken voor kinderen om de grondbeginselen van kunst, wetenschap en robottechnologieën te ontdekken. Kinderen kunnen een voorsprong geven bij het ontwerpen en eenvoudig een oneindig aantal projecten maken. De gratis mobiele app kan ook worden gedownload voor eenvoudige begeleiding.

BESTE GESCHENK- EN STAM-SPEELGOED VOOR KINDEREN VAN 5+:
Geschikt voor het leren van Key Stage 1 (KS1), Key Stage 2 (KS2) en Key Stage 3 (KS3). Twin introduceert wetenschap en technologie bij kinderen en helpt hen te experimenteren, te leren en echte problemen op te lossen. De kinderen van vandaag zullen de scheppers van morgen zijn en ze zullen de wereld regenereren in plaats van alleen te consumeren en te degenereren.

COMPATIBEL MET LEGO:
Met behulp van de handleiding kunnen kinderen zo snel mogelijk beginnen met bouwen, spelen en coderen. De modules zijn gemaakt om LEGO-compatibel te zijn, zodat ze gemakkelijk kunnen worden ontworpen en gespeeld.

ONTGRENDEL DE NIEUWSGIERIGHEID VAN KINDEREN:
Kinderen kunnen hun creativiteit en nieuwsgierigheid aanwakkeren en hun eigen uitvindingen ontwerpen door te leren coderen. Naast de voorbeeldprojecten die we bieden, zullen kinderen worden aangemoedigd om hun eigen unieke projecten te ontwikkelen en te ontwerpen om oplossingen te bieden voor mondiale problemen.

GRATIS ONLINE CONTENT:
Meer projecten gratis online. Twing Mobile App voor onbeperkte projecten en leerervaringen. Twin digitale applicatie bestaat uit interdisciplinaire cursussen die de kinderen de wetenschappelijke kennis bijbrengen van de projecten die ze hebben toegepast en leuke uitdagingen die hun creativiteit aanwakkeren. Door gebruik te maken van patronen van de kinderen uit hun digitale reis, biedt Twin voor elk kind een leerpad op maat.

Unboxing en uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=qtXznkkPwlM&t=18s

Taal: Engels
Code Lab-applicatie - Alle talen

English Translation

LEGO® compatible STEM toy. Develops kids’ natural creativity and curiosity with design & technology. Grows creative confidence and transforms artistic visions into fun projects.

START STEM EDUCATION FOR THE BETTER FUTURE:
This educational STEAM toys pack teaches kids aged 5+ about robotics and technology. Everything a child needs includes all the essentials for children to explore the fundamentals of art, science, and robotic technologies. Children can give a head start to design and create an infinite number of projects easily. The free mobile app is also available for download for easy guidance.

BEST GIFT AND STEM TOY FOR KIDS AGED 5+: Suitable for Key Stage 1 (KS1), Key Stage 2 (KS2), and Key Stage 3 (KS3) learning. Twin introduces science and technology to children and helps them experiment, learn and solve real-life problems. Today’s children will be the creators of tomorrow and they will regenerate the world rather than just consume and degenerate.

COMPATIBLE WITH LEGO: Using the manual, children can start building, playing and coding as fast as possible. The modules are produced to be LEGO compatible so that it can be easily designed and played.

UNLOCK CHILDREN'S CURIOSITY: Children can spark their creativity and curiosity and design their own inventions by learning to code. In addition to the sample projects we provide, children will be encouraged to develop and design their own unique projects to provide solutions to global problems.

FREE ONLINE CONTENT: More projects online for free. Twing Mobile App for unlimited projects and learning experiences. Twin digital application consists of interdisciplinary courses which provide the kids with the scientific knowledge of the projects they applied and fun challenges that sparks their creativity. Using patterns of the children from their digital journey, Twin offers a customized learning path for each child.

Unboxing and Explanation: https://www.youtube.com/watch?v=qtXznkkPwlM&t=18s

 


Nederlands