Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app
Naturalmamas

Twin Science | Coderingskit | Compatibel met LEGO®️ | STEM Leren Arduino-gebaseerd | Gratis online app

Normale prijs €69,95 €0,00 Eenheidsprijs per
Inclusief belasting. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.

Coding Kit is een creatief coderingsspeelgoed dat de basisprincipes van computerprogrammering leert. Je kunt codes schrijven die de robots die je bouwt besturen met behulp van elektronische bouwstenen en knutselmateriaal.

  • Leert constructieve probleemoplossing en verbetert analytisch denkvermogen.
  • Verhoogt de aandachtsspanne en koestert motorische vaardigheden door creatief te spelen.
  • Transformeert passief leren in een actief leerproces.
  • Bevordert de verbeeldingskracht en wekt nieuwsgierigheid bij het leren


Makkelijk te bouwen
Voorafgaande ervaring of kennis van robotica is niet nodig.

Lassen is niet nodig
GEEN blootstelling aan gevaarlijke gassen of hoge temperaturen.

Compatibel met LEGO®
Breid projecten uit en bouw ideeën op die onvoorstelbaar zijn.

Bevat een reisgids
Kindvriendelijke instructies en uitleg zijn beschikbaar.

Programmeerprogramma
50 uur downloadbaar lesplan leert alle basisprincipes.

Arduino-gebaseerd
Open-source en uitbreidbare codeerervaring.

Raspberry Pi-compatibel
Ontwerp geavanceerde kunstmatige intelligentie-applicaties

Maakt gebruik van Scratch
Scratch is een open-source, op blokken gebaseerde visuele programmeertaal.

Wat is een Twin Coding Kit? Unboxing en uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=rk-3ljrQjXs

Wat zit er in de doos?

Twin coderingsmodule
Het is een open-source, flexibele en uitbreidbare Arduino-gebaseerde ontwikkelingskaart. Kinderen kunnen elk van de Twin-modules verbinden om hun ideeën te bouwen en te coderen.

Elektronische bouwstenen
Servomotor-ultrasone sensor-zoemer

Aanvullende materialen
Doorverbindingskabels-USB-gegevenskabel

Taal-Engels
Code Lab-applicatie - Alle talen

Sociale impact
Door deze kit te kopen, doneer je aan Twin's Science Movement Campaign. Met uw donatie worden wetenschapskits geleverd aan de meest achtergestelde plattelandsgebieden over de hele wereld voor kinderen die inclusief en rechtvaardig onderwijs nodig hebben.


English Translation

Coding Kit is a creative coding toy that teaches the basics of computer programming. You can write codes that control the robots you build using electronic building blocks and craft materials.

  • Teaches constructive problem-solving and improves analytical thinking skills.
  • Increases attention span and nurtures motor skills using creative play.
  • Transforms passive learning into an active learning process.
  • Fosters imagination and sparks curiosity in learning

Easy to Build
No need for prior experience or robotics knowledge.

Welding is not required
NO exposure to hazardous gases or high temperatures.

Compatible with LEGO®
Extend projects and build ideas beyond imagination.

Includes a Guidebook
Kid-friendly instructions and explanations are available.

Coding Curriculum
50 hours of downloadable lesson plan teaches all the fundamentals.

Arduino-Based
Open-source and extensible coding experience.

Raspberry Pi Compatible
Design advanced Artificial Intelligence applications

Uses Scratch
Scratch is an open-source block-based visual programming language.

What is Twin Coding Kit? | Unboxing and Explanation: https://youtu.be/rk-3ljrQjXs

What is inside the box?

Twin Coding Module
It is an open-source, flexible, and extensible Arduino-based development card. Children can connect any of the Twin modules to build and code their ideas.

Electronic Building Blocks
Servo Motor-Ultrasonic Sensor-Buzzer

Additional Materials
Jumper Cables-USB Data Cable

Language- English
Code Lab Application- All Languages

Social Impact

By purchasing this kit, you will be donating to Twin's Science Movement Campaign. Your donation will deliver science kits to the most disadvantaged rural areas around the globe to children who need inclusive and equitable education.

 

 


Nederlands